Uthyrning av kallförråd

Förrådet är på 9x 14 m och 2,25 m högt. Förrådet har plant cement golv.